Inicio de sesión

Cousas de Castelao

Cousas de Castelao

Escoita un relato da obra Cousas de Castelao. Cousas é a creación literaria máis orixinal que nos deixou o artista de Rianxo. Este libro publícase por primeira vez no ano 1926,  e nel Castelao inventa un novo xénero. Neste relato o autor fálanos da morte e eda vida despois da morte.

Cruz Rivas pon a voz nesta ocasión.